Genom kunskaper kan elever i alla åldrar mötas

Elever i år 5 har jobbat med att skriva berättande text. De har då jobbat sig igenom hela skrivprocessen vilket innebär att skriva utkast, ge sig själv egenrespons, bearbeta, få kamratrespons, bearbeta. Till sist respons från lärare och därefter bearbetar texten och färdigställa den. Responsarbetet är en bärande del i skrivprocessen. Skrivandet blir inte ett enskilt arbete utan ett kollaborativt arbete där fler röster kan komma in för att komma längre och djupare i sitt lärande tänker jag. För att veta hur man kan titta på text får eleverna stödfrågor som stödstruktur, allt för att kunna bidra så mycket som möjligt och genom det bli textmedvetna. Genom att bli textmedveten blir skrivandet meningskapande och inte bara ett görande.

När texterna bearbetades hördes många röster i klassrummet ”Kan du läsa min text?” ”Hur tycker du att jag ska utveckla här?” ”Tycker du rubriken stämmer? Varför?” Det är intressant att följa eleverna i deras process och hur insikten om att text behöver jobbas med för att budskapet ska gå fram till en mottagare.

”I klassrummet sitter grupper av barn. I varje grupp sitter 6-7 elever. Berättelser läses med inlevelse och lyssnarna har full koncenteration på det som berättas. Fröken frågar hur det har gått och en elev svarar att det gått sådär.

– Vad var det som kunde bli bättre? undrar fröken genast

– Berättelserna kunde vara längre för de var så bra! svarar eleven:”

Elever i år 3 har också jobbat med berättande text. Det skapade ett ypperligt tillfälle för alla eleverna att få använda sina kunskaper för att skapa ett värde för någon annan. Vi bestämde att eleverna i år 5 skulle få läsa sina texter för elever i år 3 och sedan skulle de yngre behålla texterna och ge respons på dem utifrån sina kunskaper. Plötsligt blev kunskaperna viktiga för någon mer. Nu är texterna upplästa och överlämnade. De äldre eleverna säger att ser fram emot att få ta del av responsen.

IMG_8193

Ibland kan värdet i en uppgift uppstå efter arbetet är klart som i det här fallet. Men tänker kanske någon – hur ska yngre kunna bidra till äldre elevers lärande? Det tror jag är fullt möjligt, för något kan alla elever bidra med om de vet hur de kan göra!

I våras provade jag just det. I någon av alla grupper på facebook frågade en gymansielärare om det fanns någon vars elever kunde hjälpa till med respons. Jag erbjöd mig direkt. I den 6:an som jag jobbade tillsammans med hade vi jobbat med kamratrespons på både skriflig och muntlig text. Den här gången skulle vi använda kunskaparna för att hjälpa någon annan utanför klassrummet. Vi fick filmade instruktioner skickade till oss. Det var instruktioner för att kunna genomföra olika aktiviteter som dessa gymnasieelever hade skapat samt responsformulär att fylla i. Med stort allvar och engagemang satte mina elever igång med att i grupp titta på en film och sedan formulera respons utifrån stödfrågorna. Det gällde att tänka på mottagaren och syftet med uppgfiten. Vara tydlig och motivera sina åsikter för att på bästa sätt bidra till någon annans lärande. Sociala medier skapar fler möjligheter till möten med andra långt utanför klassrummet.

I båda uppgifterna sker samtidigt utvärdering av kunskaper och undervisning och jag som pedagog kan få svar på många frågor: har eleverna förstått det här med respons, har de kunskaper om texttypen, har undervisningen lett eleverna dit som det är tänkt och kan eleverna formulera sig utifrån syfte och samanhang? ( Lgr 11 s. 222-230)

Det är intressant att ta del av det engagemang som sprider sig när insikten om att det man gör har fler mottagare och de egna kunskaperna kan vara viktiga för andra. Oavsett ålder. Genom kunskaper kan elever i olika åldrar mötas. Det är väl det man kan kalla värdeskapande lärande!

 

För dig som vill läsa mer om kamratrespons:

På bloggen har jag skrivit mycket om kamaratrespons 

Litteraturtips:

Hoel, Torlaug Løkensgard (2001). Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur.

Liberg, Caroline, Geijerstam, Åsa af & Folkeryd, Jenny Wiksten (2010). Utmana, utforska, utveckla: om läs- och skrivprocessen i skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard (2011). Skriva för att lära skrivande i högre utbildning. Johanneshov: TPB

3 reaktioner på ”Genom kunskaper kan elever i alla åldrar mötas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s