Skriv- och läsundervisning går hand i hand

Skrivundervisning och läsförståelse går hand i hand – det är många gånger en stor vinst att koppla ihop dem tycker jag.

Vi jobbade intensivt med gestaltande beskrivningar för att på så sätt utveckla de berättande texterna som alla var mitt uppe i att skriva. I frågorna till egenrespons/kamratrespons på texten fanns en fråga med om gestaltande beskrivningar och insikten slog till hos många att det saknades i de egna texterna trots att vi hade pratat om det när vi satte igång med skrivandet.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Lgr 11 s.229

Gestaltande beskrivningar är något som är ganska svårt att få grepp om och att få med i de berättande texterna i mellanåren, om man inte jobbar ganska mycket med det har jag märkt. När nu texterna skulle utvecklas satte vi igång och började försöka förstå vad det är och vad som händer med texter när det finns gestaltande beskrivningar.  Vi letade exempel i boken vi läste tillsammans i  grupper och när gruppen hittade gestaltningar samlade de dem på tavlan.

IMG_7973[1]

Eleverna letade också i sina egna böcker och då konstaterade några att i faktaböckerna fanns det inga gestaltande beskrivningar. De verkade hänga ihop med de berättande texterna! Det var en intressant upptäckt. Vi hittade också en bra presentation av Johan Rasmusson som förklarade mer om gestaltningar och gruppen fick en allt bättre bild av vad det innebar att skriva gestaltande beskrivningar.

Genom att gå igenom t ex gestaltande beskrivningar innan skrivandet börjar men sedan fördjupa sig extra när man är mitt inne i skrivprocessen tycker jag gör att fler är mycket mer mottagliga för att ta till sig det vi pratar om. Utifrån våra responsfrågor blir också behovet av mer kunskap synligt vilket gör att fler är beredda och motiverade till att utveckla sin text.

Den här gången kopplade vi ihop skrivandet med läsförståelse. Vi kopplade ihop de gestaltande beskrivningarna med att göra inferenser – att läsa mellan raderna. För när jag läste gestaltande meningar högt blev det tydligt att många av de meningarna var precis de som också bar på mycket av det dolda innehållet i texten. Det som var och en skulle förstå genom att se de ledtrådar som visats i texten tidigare eller genom att göra andra kopplingar.

När man gör inferenser utnyttjar man ledtrådar i texten och kopplar sedan det till vad man redan vet om texten, gör textkoppling till annan text man läst, koppling till sig själv eller till omvärlden. Genom att göra inferenser tolkar man texten utifrån sina förkunskaper och skapar förståelse av texten genom de broar man bygger mellan sig själv och texten.  För att bli en medveten och aktiv läsare behöver man veta hur man kan göra eftersom att vara en medveten läsare ställer många krav på läsaren när läsning sker. Kunskaper om inferenser är ett av redskapen som en läsare behöver.

När jag läste högt ur vår bok gemensamma bok stannade vi upp med jämna mellanrum för att tillsammans fundera över vilka ledtrådar vi hade sett tidigare i texten som gjorde att vi kunde förstå det vi precis läste. Vi pratade om gestaltande beskrivningar i de fall det var de som bar på det outsagda. Vi pratade om ledtrådarna. Vi gjorde kopplingar mellan text och sig själv men det blev även kopplingar mellan den här texten och en annan text. Eleverna fick samtidigt inspiration till det egna skrivandet vilket sedan syntes i texterna. Det fanns betydligt fler gestaltande beskrivningar när texterna var bearbetade och klara – och det berodde nog bland annat på att de hade sett en poäng med att gestaltande beskrivningar fanns i en text.

Skrivundervisning och läsförståelse går hand i hand!

 

3 reaktioner på ”Skriv- och läsundervisning går hand i hand

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s