Elevledda utvecklingssamtal – varför?

Elevledda utvecklingssamtal – varför då? Mitt svar på det är engagemang och en insikt om att man själv kan vara med och ta kommandot över sitt lärande.

Jag tyckte att jag hade väl fungerande utvecklingssamtal som var trepartssamtal. Alla parter kom väl förberedda till samtalen och vi kunde prata om nuläge och nästa steg precis som det står i de allmänna råden från skolverket. 

Allmänna råd s.11

När jag hörde talas om elevledda samtal var jag skeptisk och det berodde på att jag tyckte att jag redan erbjöd delaktighet och att jag funderade dessutom på vad det skulle säga om min profession om jag valde att släppa kommandot över samtalet. Hur man än vänder och vrider på det är det mitt uppdrag att ha koll på läget och förmedla det tänkte jag.

Nu har jag provat och varje gång, med varje grupp ser jag samma sak: samtalen blir bättre tack vare att eleven har fått ta kommandot och håller i samtalet. Nu när jag jobbat med det under ett antal år kan jag fundera på varför jag tänkte som jag gjorde, eftersom jag under årets alla andra dagar jobbar intensivt för att eleverna ska förstå och börja ta kommandot över sitt lärande. Det är inte bara två gånger per läsår som de gör det utan det ingår som en bärande del i min tanke om lärande. Elevledda utvecklingssamtal blir då inte något tillfällig stund för delaktighet utan en naturlig del i den vardag som eleverna och jag har ihop. Det är för mig en viktig kärna i elevledda samtal.

Jag ser ibland diskussioner som handlar om för och emot samtal som elever leder. Det jag anar i de diskussionerna är att vi har olika definition av vad vi menar med elevledda samtal. Vi kommer säkert ha olika uppfattning ändå om det men det underlättar kanske att förstå varandra om vi har visat på vad var och en menar.

I vårt arbetslag jobbar vi med samtalen så här:

I skolan:

  • Eleverna gör en kort reflektion i varje ämne utifrån ”Jag är bra på” och ”Jag behöver träna mer på” Uppdraget innebär också att träna på att skriva så att mottagaren förstå. Mottagarna är lärarna och vårdnadshavare.
  • Eleverna får skriftliga omdömen från oss lärare och läser igenom dem. Ställer frågor om det är något som är svårt att förstå. Är det på vt år 6 är betygen underlaget istället för omdömena.
  • Plockar fram något som man är nöjd med och funderar på varför och vad det visar i elevens utveckling.
  • Eleverna tränar på att hålla samtalet utifrån en samtalsmall tillsammans med en klasskompis.

Det här arbetet tar inte särskilt lång tid och den tid det tar är väl investerad tid eftersom jag ser att det leder till bra samtal och en utveckling efter samtalen utifrån det vi kommit fram till där.

Hemma:

  • Eleverna har i uppdag att vara informtionsbärare hem. Jag hjälper till med att tala om att papper har skickats hem genom veckobrevet som jag skriver. Där lyfter jag också fram att jag ser fram emot att vi ska mötas väl förberedda allihop.
  • Där hemma går man igenom några frågor och besvarar dem utifrån det man ser i omdömen och ämnesreflektioner. Eftersom eleverna är vana att fundera över eget lärande i skolan är det inte ett nytt och svårt uppdrag.

På samtalet:

samtalsmallht15 Mitt utvecklingssamtal Samtalsmall

  • Elev följer dagordningen. Jag skriver i IUP:n under tiden. Vi utvärderar mål, får höra om starka sidor och jag berättar om vad jag ser och vi sätter upp nya mål. Vi funderar ut en väg att nå dem och hur det ser ut när målet är nått.
  • Vi är oftast helt överens om vilka mål som är nästa steg.
  • När vi kommer till punkten övrigt visar det sig ofta att det jag har förberett och som jag vill lyfta fram har vi kommit in på tidigare i samtalet. Har vi inte det, lyfter jag det efter att elev och föräldrar har fått lyfta fram det de funderar på.
  • Eleven avslutar samtalet.

 

Samtalen blir effektiva, det jag ser utifrån mitt uppdrag kommer fram, föräldrar och elever får chans att lyfta viktiga frågor och framförallt så är alla väl förberedda och vi har ett trepartssamtal med den viktigaste personen i centrum.

Fröken Ann har skrivit om elevledda utvecklingssamtal tillsammans med sexåringar och hon skriver i sitt inlägg:

Eleverna har gjort strålande insatser med sina första utvecklingssamtal, många nöjda föräldrar och det mest imponerande är att det hela veckan blivit mycket synligt att elevernas medvetenhet om sitt eget lärande och sina utvecklingsområden har höjts. Ett skarpare fokus med grund i varför vi faktiskt är i skolan – för att lära, inte för att bevisa vad vi kan – har blivit synligt i gruppen.

Instämmer till fullo i den beskrivningen och ser detsamma tillsammans med 10-12- åringar. Elever som inte ser sig som bedömda i meningen dömda och utan som får redskap att ta äga sin utveckling!

Jag skulle inte vilja gå tillbaka och genomföra samtal på det sätt jag gjort tidigare. I samtalen är de skriftliga omdömena som är relativt utförliga en mycket god hjälp och det är en administration som jag tycker hjälper mig, elever och föräldrar att mötas kring en avstämning om läget. Det finns annan administration som jag gärna skulle slippa men inte den här. För den ger mig redskap att föra samtal där alla är insatta – trepartssamtal på riktigt!

3 reaktioner på ”Elevledda utvecklingssamtal – varför?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s