Demokrati – nytt tema utifrån förslag från elever

Min plan var att nästa tema skulle handla om samhällsstrukturer och då media. Men jag fick tänka om! En dag innan jul när jag kom in i klassrummet var ett gäng i full gång och hade börjat formulera sina tankar utifrån ett förslag som inte gick att missförstå. På tavlan stod det med stora bokstäver:

Vi vill inte ha läxor. Vi vill gå 30-60 minuter längre i skolan de dagar det är tänkt att vi ska ha läxor.

Det visade sig att det var nog inte alla som instämde i förslaget som var på väg både till rektor och elevråd. Jag tänkte att här är det bäst att fånga tillfället i stunden och förklarade vad jag hade tänkt att vi skulle jobba vidare med. Jag ställde frågan: Är det så att ni hellre vill lära er mer om hur en idé blir ett förslag och framföra det på ett bra sätt med tydliga argument så kan vi jobba med ett demokratitema istället.

Nu är vi igång med Tema Demokrati!

Vi kommer jobba med:

Vad vi ska jobba med

Jag brukar göra en film av den pedagogiska planeringen som vi ska jobba utifrån. Så även den här gången:

I kunskapskraven står det att ”eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska processer fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elev nära sammanhang.” Genom att engagera sig i en fråga som man kan tycka olika om så kommer vi att få tillfälle att träna på många väldigt många olika kunskapskrav fast i ett sammanhang. Vi kom fram till att arbetsgången skulle vara så här:

Från idé till förslag

Vi är just nu på steg 2 där alla ska få tänka till kring vad man själv tycker med stöd av ett par olika artiklar. Arbetsgången kom vi fram till efter att ha studerat hur ett förslag blir en lag på riksdagen.se  Här finns mycket material som jag har laddat hem och som vi kommer att jobba med. Vi kommer också att jobba med retorik – hur kan man på ett bra sätt framföra sin åsikt i en debatt?

Vi har spelat ett spel från Unicef, I stormens öga, som handlar om barns rättigheter. Jag har använt det tidigare och det fungerar fantastiskt bra. I elevernas utvärderingar kunde jag läsa eleverna tyckte att de fick träna på att fatta beslut och förstå hur det kan gå till när man är i en grupp på riktigt. Dessutom insåg alla att det blir konsekvenser av beslut som fattas och att de besluten och konsekvenserna kan upplevas olika. Ett mycket bra spel som förtydligande det vi har pratat om tidigare. Det blev samtidigt en introduktion till barns rättigheter som vi också kommer att jobba vidare med.

Vi har många delar kvar i vårt tema men det är riktigt spännande att jobba tillsammans med elever som driver arbetet i klassrummet framåt. Det blir viktigt på riktigt!

 

 

Flippa pedagogiska planeringar

I början av året fick jag inspiration att förändra presentationen av de pedagogiska planeringarna. Vilket var väldigt bra eftersom jag tycker att de pedagogiska planeringarna är ett bra redskap för att hjälpa mig att hålla fokus på de mål vi jobbar mot. Det är så oehört lätt att sväva iväg och upptäcka att när bedömningen ska göras är det nästan omöjligt. Jobbet som är gjort är säkert bra men det handlade inte om målen och då blir det ett helt omöjligt uppdrag att bedöma det i förhållande till målen har jag märkt!

Jag använder planeringarna tillsammans med eleverna så att vi alla vet vart vi ska. I början av varje tema brukar jag gå igenom dem och sedan stanna upp vid dem under arbetets gång. När vi är halvvägs brukar vi utvärdera hur det går för var och en. Vad är svårt? Vad behöver man min hjälp med? Erbjuder jag en undervisning som gör det möjligt att nå målen? Är det något jag har missat? Eleverna hjälper mig oerhört genom att de skriver i sina reflektionsböcker och synliggör på så sätt hur undervisningen når fram.

Det som inte har fungerat riktigt är att det som ska vara pepp och lust när vi startar har istället varit ett segt och ett svårmotiverat moment. Att presentera och gå igenom den pedagogiska planeringen. Därför blev jag så väldigt glad över inspirationen jag fick på twitter i början av året. Nu har jag flippat dem på lite olika sätt sedan dess. Den senaste är gjort med inspiration av en föreläsning på Sett 2014 av Malin Larsson. Hon gör så fantastiskt fina filmer som man kan se på hennes blogg. Den här gången har jag provat att använda ett par olika program och satt i hop i iMovie.

 

Jag skulle vilja få in texterna på ett annat sätt. De skull flyga in tänkte jag. Det blir nästa utmaning att klura ut det!

Helhet och struktur gör att bitarna lättare faller på plats

För att inte drunkna i alla de små delar som läraryrket består av har min väg varit att se helheten. Det ställde sig på sin spets när det var dags för mig att ta ett uppdrag som i första läget verkade vara ett uppdrag som krävde mycket mer jobb än 100%. Det blev en reflektion om det på bloggen Läraravtryck när det var min dag att skriva:

24 elever  från 5 olika klasser som skulle bli en grupp. En lärare som efter 2 månader skulle skriva omdömen som på något sätt skulle ge en vink om vart eleven befann sig och ett nytt betygssystem som skulle användas för första gången i år 6. Undervisa i 8 ämnen och därmed också sätta betyg i lika många efter ungefär 4 månader. Hur löser man det?

 

 Läraren, det var jag. Jag funderade på hur i hela friden jag skulle lösa det uppdrag som just där och då kändes det som helt omöjligt att reda ut! Så här efteråt är jag väldigt glad för att jag fick det uppdraget. Jag var nämligen tvungen att tänka om. Inte helt om men göra en ordentlig förändring. Jag hade tränat en hel del på att utgå från kunskapskraven för att sedan jobba mig vidare till det central innehållet, läst det mesta som skolverket hade gett ut (det var under den hösten som mycket av materialet kom) och det var jag glad för. Glad för att jag hade tänkt på det sättet och inte stirrat mig blind på det centrala innehållet. Helheten blev lösningen! Jag gick igenom alla kunskapskraven i de ämnena jag undervisade i och sorterade in dem i ett dokument vilket gjord att jag fick en bra överblick över vart vi skulle.

2014-04-13_1954

 Utifrån kunskapskraven kunde jag sedan bygga 6 teman som vi jobbade med under året. Teman där eleverna skulle få möjlighet att utveckla sina förmågor,  jag skulle få möjlighet att se på vilket sätt de kunde visa dem och vi skulle ha jobbat med alla kunskapskraven.

Där hade jag mitt tydliga varför vi gjorde det vi gjorde. Nästa steg var att titta på undervisningen. Vad skulle vi göra och på vilket sätt. Det var många av mina käpphästar som fick stryka på foten. Bra saker som jag hade jobbat med i många år, väldigt bra saker var för sig men de fungerade inte nu i den undervisningen som skulle ge de här eleverna möjlighet att nå målen. Jag fick vända och vrida på varje del jag stoppade in i undervisningen. ”Ger det här eleverna förutsättningar att förstå vad vi gör? Ger det eleverna förutsättningar att utveckla förmågorna i kunskapskraven? Ger det mig möjlighet att få syn på elevernas förmågor och formativt bedöma elevernas arbeten och undervisningen?” Om svaret blev ja på alla frågorna så använde jag mig av det. Det innebar mer förarbete och tänk kring uppgifterna men det innebar också mindre efterarbete än tidigare. Jag hade betydligt färre uppgifter men där varje uppgift fyllde fler syften. Året hjälpte mig att höja blicken och se ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektiv och att få väldigt bra koll på kunskapskraven i mina ämnen.

Det har gjort att det blir allt enklare att fånga de där trådarna som dyker upp när man minst anar det. Jag insåg att det är det här som gör att jag ofta tänker ”vilken tur att det här hände just nu, det passar perfekt in i det vi gör”. Det är nog inte tur. Det är ett helhetsperspektiv som gör det så mycket lättare att fånga stunden och göra sammanhangen tydliga för eleverna och som gör att vi kan knyta ihop ämnen och förmågor. Det var en utflykt i fredags som väckte de här tankarna till liv. Vi besökte Kulturarvcentrum Småland och när vår guide pratade utifrån sitt perspektiv fick jag flera tillfällen att knyta ihop det tillsammans med det vi hade pratat om tidigare under läsåret. Vi fick förstås chansen att knyta i hop det med det vi jobbat med i vårt tema, det var ju det vi önskade när vi åkte dit!

Integrerad undervisning som hela tiden bygger vidare på det man gjort istället för att addera till sak efter annan. Det tror jag leder till större förståelse för eleverna och betydligt mindre stress för mig som lärare. Jag tycker dessutom att det blir lättare att få alla bitar att falla på plats i kunskapspusslet!

/Therese

ps. med inspiration från det utvidgade kollegiet blev det en del 2 i att planera undervisningen: Planeringen som hjälper mig att se helheten d.s