Almedalen ur en lärares perspektiv del 2

Det allra sista inlägget om dagarna i Visby handlar om allt det andra! De tidigare inläggen handlade om Teachmeetet som anordnades av engagerade pedagoger och om mer skolpolitiska tankar. Nu kommer resten…

Almedalen bjöd på 3508 olika event inom områden som utbildning, miljö, sjukvård, media och mycket mycket mer! Det var inte lätt att sortera ut och välja, men det blev fokus skola för min del. Förutom att gå på seminarium var det även en behållning i att vimla runt, lyssna på politiska tal och hinna ta en fika med både nya och gamla bekanta. Det blev många samtal och intressanta möten under dagarna jag var där.

Förutom seminarium med skolpolitiska inriktning så var jag på ett och annat intressant event till. Teachmeet där lärare delade med sig av pedagogiska hur direkt hämtat från det egna klassrummet. Det skrev jag om i ett tidigare inlägg.

Jag var på ett seminarium som handlade om projektet En läsande klass. Det var tre olika seminarier med lite olika inriktning. Det jag var på hette: Elevers läsförståelse fortsätter att  minska. Vad kan lärarna göra åt det? Det var ett samtal i panelformat där frågorna handlade om klassrummet och förutsättningar för att göra ett jobb som leder till att läsförståelsen ökar. I panelen satt Martin Widmark som är initiativtagaren till projektet En läsande klass samt författare och lärare, läraren Malin Gonzalez och tre representanter från fackförbunden. Matz Nilsson, Eva-Lis Sirén och Anders Elmgren. Samtalet handlade tillslut om lärares arbetsbelastning och vad som kan göras åt det där de nationella proven är den del som tar mycket tid. Men det handlade också om hur man kan jobba för att öka läsförståelsen. Hur  – undervisning brukar jag kalla det. Hur man kan tänka för att lära sig saker och hur man kan använda det. Läsförståelsestrategierna är ett ”hur”. En intressant sak som kom upp var oron för att det blir en modell som genomförs utan eftertanke och utan att medvetandegöra eleverna om vad det är de gör och lär sig. Den oron lyfte Barbro Westlund som satt med i publiken. Det är utifrån hennes bok om olika lässtrategier som projektet har tagit sin utgångspunkt. Oron är värd att fundera över. Som alla modeller som finns så krävs det av pedagogen att det blir medvetet och genomtänkt för att eleverna ska lyckas lära och för att det ska fungera väl här behöver man inte bara känna till strategierna utan även teorierna bakom. Marin Widmarks svar på det var att det är bättre att det görs något, än inget alls! Det har han en helt klar poäng i men det är värt att påminna om tankarna bakom.

Det var väldigt många event som var stöpta i samma form. En panel som satt längst fram och svarade på frågor ur olika perspektiv. Men det fanns det några event som stack ut och var på ett annat sätt. Idrottensdag innebar t ex att det var fullt med idrottsaktiviteter i parken. Föreningen JAG fanns med  och höll i flera event. De lyfte fram sina medlemmar som har de allra största funktionsnedsättningarna. Det gjorde de genom att hålla event men också genom att finnas med runt om i Almedalen men t-shirts där det stod JAG på. De syntes och det var fantastiskt bra. Genom aktiviteter kom budskapen fram.

Vi, #Skolvåren, valde att bjuda in till Walk n’Talk och det var en variant av event som inte var som alla andra. Det innebar att de som kom gick två och två en promenad och under promenaden samtalades det med utgångspunkt från en fråga de fått. Därefter sammanfattade vi samtalet genom att filma eller skriva ner tankarna. Det blev så intressanta samtal. Många fortsatte en lång stund efter promenaden var slut. Visitkort utbyttes och nya möjligheter skapades. Många beskrev det som en energi kick och bästa betyget var nog sällskapet som gick fel väg för att de var så uppslukade av det pågående samtalet. I möten händer det något!walk

Jag har fått träffa väldigt många twänner i Almedalen. Människor som jag har följt och småpratat eller pratat väldigt mycket med på Twitter fick jag äntligen träffa och prata mer med. Det har varit en stor och mycket uppskattad extra bonus den här veckan.

Jag tror att Almedalen kommer vara med i tankarna ett bra tag framöver. Det tar ett tag för alla intryck att falla på plats. Jag är väldigt glad över att jag åkte dit. Att få se ”cirkusen” på nära håll och få ta del av allt som fanns att välja på.(även om det var grymt svårt) Har du inte varit där kan jag varm rekommendera att ta några dagar av sommaren och ta del av det otroliga utbudet, atmosfären och alla möten som möjliggörs.

Jag är så nöjd!

Almedalen ur en lärares perspektiv

Efter 4 intensiva dagar lämnade jag Visby och Almedalen. Jag är överfylld av intryck. Det har varit dagar av möten, samtal, inspiration och fascination. Det här blir det första av flera inlägg. Eller i alla fall minst två!

Jag är fascinerad och imponerad över Almedalen som koncept. Almedalen är så mycket mer än politikerna på stora scenen i Almedalsparken. Det är en bild av hur otroligt många människor som är engagerade i olika frågor. Intresseorganisationer som lyfter fram sina frågor och gör dem synliga. Det finns så många frågor att lyfta fram! Det jag har hunnit se är en liten, liten bråkdel. Jag fascineras också över tillgängligheten hos våra politiker. I vimlet på gatorna möter man skolpolitiska talespersoner, partiledare och till och med vår statsminister. Hela Visby andas ett tillåtande klimat. Det är ok att stiga fram och hälsa. Byta några ord och sedan hasta vidare. Det är så man gör! Och det är klart, att det handlar mycket om att nätverka, lyfta sina frågor och skapa kontakter för framtiden. Det är spelets regler. Tillgängligheten gör att människor från olika delar i samhället kan mötas. Unikt tänker jag.

Det erbjuds en enorm mängd seminarium. Många är stöpta i samma form. En panel är inbjuden och debatterar och vänder på någon fråga ur olika perspektiv. Det fanns 3508 olika event att välja på. Jag har valt att rikta in mig på skolan under de här dagarna. De seminarierna jag har besökt har varit väldigt bra. Lärarförbundet har haft frukostseminarium och jag besökte två av dem. De finns att titta på här. I måndags handlade det om Slaget om skolan – men vad är konflikten?

20140705-211724-76644342.jpg

Rektors roll för att lyfta skolan lyftes fram väldigt bra i det här seminariet. Men också att förutsättningar behöver ges.

På tisdagsmorgonen var det debatt om skolan med Jan Björklund, Gustav Fridolin, Tomas Tobe’ och Ibrahim Baylan. Karin Adelsköld var en riktigt bra moderator. Humorinslagen i debatten gjorde att det lyfte. Även den finns att titta på. Det som faktiskt kom upp flera gånger var att ”samarbete över partigränser behövs”, sluta svartmåla skolan och lyft goda exempel – utan att förminska de problem som finns. Jan Björklund sa att det är dags att sluta bråka om det vi är överens om och istället debattera det vi inte är överens om. De är överens om mycket. Men inte betygen till exempel.

debatt

Eva-Lis Sire’n, Lärarförbundets ordförande lyfte fram lärarlönerna, lärares status och den enorma brist på lärare som väntar runt hörnet. Frågan var vad politiker tänker göra åt det. Det återstår att se. Önskar att det kommer fram till något som är hållbart och inte bara sträcker sig fram till nästa val. Skolan är för viktig för det!

Skolledarförbundet presenterade 4 punkter på sitt seminarium, som de vill lyfta för att utveckla skola. Ett valmanifest.
– lönen
– gränslöst arbete
– tillit och förtroende, ansvar och befogenheter
– pedagogiskt ledarskap i fokus

De pratade mycket om styrkedjan. Alla delar i systemet behöver ta sitt ansvar och samverka. Förtroendet är lågt mellan skolpolitiker och rektorer. Det är allvarligt. Arbetssituationen också. Skolledarens jobbar långt utöver avtal och gränserna för vad som är arbete och fritid har suddats ut. När man brinner för jobbet och uppdraget är omfattande blir det svårt att behålla rimliga arbetstider lägger man sedan till att kraven på tillgänglighet är höga då blir det gränslöst. Här finns det väldigt många likheter med lärarjobbet! Som en del i styrkedjan, den delen som finns närmast eleven så ser jag att precis de punkter som Skolledarförbundet vill ge sina meddlemmar är av största vikt för att det ska ges bättre förutsättningar för lärare med. Framförallt då pedagogiskt ledarskap och tillit! Men även den gränslösa arbetet som vi befinner oss i varje dag. Frågan är vilka lösningar det finns, eftersom vi behöver människor som är intresserade och engagerade i sitt jobb. Skolledarförbundet, precis som Lärarförbundet lyfter lönen som en lösning för att göra jobben mer attraktiva och samtidigt höja statusen. Det är en viktig fråga förstås men den kommer inte lösa de övriga per automatik tänker jag. Ett digert jobb för dem överst i styrkedjan att lösa!

Sammanfattningsvis kan jag säga att några ord som slagit igenom i skoldebatten den här veckan är: tilltro, samarbete, passion och vision. Det ger hopp om att skolan äntligen är på väg att bli något mer än en arena för kortsiktiga och slagfärdiga retoriska löften!

Hoppas!

Teachmeet i Almedalen – Om att synliggöra målen

Helena Kvarnsell, Per Falk och Marie Andersson ordnade Almedalens första Teachmeet tillsammans med Gleerup. Teachmeet är ett snabbt och bra sätt att dela med sig vad man gör i klassrummet. Helt i linje med den ”sharing is caring” anda som finns i det utvidgade kollegiet på sociala medier. Det var många talare som hade anmält sig och lotten fick avgöra om man fick görs sin presentation. Jag hade inte turen med mig utan var istället publik och lyssnade på fantastiska presentationer. Du kan också ta del av dem här.

Det jag hade tänkt berätta om var: Att synliggöra målen för föräldrar och elever. Presentationen kommer i text här istället!

Med inspiration från det utvidgade kollegiet började jag min digitala resa. Från helt ”jag kan inte mycket alls” nivå. Funderade på hur jag med mina tre datorer i klassrummet skulle kunna få in ett mer multimodalt tänkande i klassrummet. När jag mötte ”flippat klassrum” hittade jag äntligen det syfte som jag hade saknat för att starta en blogg. En blogg som skulle vara ett redskap för mig och eleverna.

Jag började göra någon enstaka film, lägga uppdrag på bloggen inför lektioner, föra diskussioner med eleverna så att de kunde hjälpas åt att bygga en kunskapsbank osv. Det blev ett ställe som eleverna kunde gå tillbaka till och titta /läsa igen. Men det blev också ett sätt att synliggöra klassrummet för föräldrarna. Den vinsten insåg jag efter ett tag. Bonus!

I början av året fick jag syn på ett tweet från @magisterK. Han hade gjort en pedagogisk planering som film. Briljant tyckte jag!

Jag tycker att de pedagogiska planeringarna är ett bra redskap för att hjälpa mig att hålla fokus på de mål vi jobbar mot. Det är lätt att sväva iväg. Jobbet som är gjort är bra men det handlade kanske inte om målen och då blir det ett helt omöjligt uppdrag att bedöma det i förhållande till målen har jag märkt!

Jag använder planeringarna tillsammans med eleverna så att vi alla vet vart vi ska. När vi är halvvägs brukar vi utvärdera hur det går för var och en.
Vad är svårt? Vad behöver man min hjälp med? Erbjuder jag en undervisning som gör det möjligt att nå målen? Är det något jag har missat? Eleverna hjälper mig genom att de skriver i sina reflektionsböcker och synliggör på så sätt hur undervisningen når fram. Samtidigt sker ett reflekterat skrivande – det skulle kunna vara en egen Teachmeet!

Det som inte har fungerat riktigt bra är att det som ska vara pepp och lust när vi startar har istället varit ett segt och ett svårmotiverat moment. Att presentera och gå igenom den pedagogiska planeringen. Därför blev jag så väldigt glad över inspirationen jag fick på twitter i början av året.

Jag har experimenterat med olika program och på olika sätt – för det är väldigt kul att lära sig nytt. Och tipsen haglar i det utvidgade kollegiet! Kan till och med vara svårt att sålla ibland. Jag lyssnade på Daniel Barker vid ett tillfälle och då sa han att han sällan tar om när han spelar in sina filer- det har jag anammat! Jag tar om några få gånger – annars skulle jag aldrig bli klar. Det märks också på filmerna…..

Exempel på pedagogiska planeringar som är gjorda som film.

Den här pedagogiska planeringen i filmformat hade jag tänkt visa

Jag har funderat mycket på den här formuleringen i Utvecklingssamtal och iup Allmänna råd, skolverket

LÄRAREN BÖR
– ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren
och läraren som präglas av respekt och förtroende
mellan parterna (s.11)

Jag vill verkligen att det ska vara ett trepartsamtal så långt det är möjligt. Även om jag inte längre behöver skicka hem dokument inför alla samtal. Vilket jag har gjort och som varit grunden i samtalen.

Här har jag möjlighet att erbjuda föräldrarna att få ta del av målen och arbetet vi gör på ett par minuter- om man vill. För att det ska finnas möjlighet att få förståelse kring det som vi jobbar med. Lgr 11 kan vara svår att förstå för föräldrar som har en helt annan skolbakgrund.

Flippa, och flippa pedagogiska planeringar har gjort att jag har fått ett redskap som gör att arbetet i klassrummet blir synligt för alla!
Och genom det ges föräldrarna möjlighet att se vilka mål vi arbetar mot. Det är bra!

Att vara ledig eller…

Solen skiner och värmer klipporna långt uti havsbandet. På en av klipporna ligger en tjej med en bok och pannan i djupa veck. Då och då tar hon paus. Stannar upp och funderar. Ställer många frågor till en i sällskapet. Frågorna handlar om undervisning och hur hon kan skapa en fungerande klassrumsmiljö. Det blir många och långa samtal. Många tankar och känslor snurrar. Oro, förväntan och glädje. Glädje över det första jobbet som lärare. Än är det många sommardagar kvar och tur är nog det för böckerna som ska läsas är många!

 

Hon, det är jag. Jag kommer ihåg känslan, en blandning mellan förväntan och oro. Men också hur jag använde de dagar som var lediga dagar. Det blev dagar att förbereda sig, reflektera och göra en plan för hur jag ville starta terminen. De senaste åren är det så igen. Sommaren är en tid för återhämtning och reflektion men också en tid att stanna upp och summera, fundera över framtiden och kläcka de allra bästa idéerna när krav och förväntningar på att prestera är låga. Under några år när barnen var små då tog jag hem jobbväskan med stor ambition för att sedan hitta den igen när det var dags att åka till jobbet i augusti. Det kan se olika ut! Och det är ok. Men det är nog lite provocerande att en del pedagoger väljer att prata skola under sommaren. Det märks på kommentarer i sociala medier. Tänk om vi bara kunde låta människor göra ett eget val om hur man vill använda sin lediga tid.

Ledig i bemärkelsen – styra mer över den egna tiden. För ledig i bemärkelsen att ”inte tänka jobb” det verkar vara omöjligt. Eller kanske ett högst medvetet val om jag ska vara ärlig. Ett högst medvetet val att stanna upp och reflektera.

Nu tar jag sommarledigt på mitt sätt, läser böckerna om lärande, skrivande och IKT i undervisningen som legat i en hög och väntat. Växla mellan de böckerna och alla de andra böckerna som ligger och väntar, deckare, romaner och en hel hög med tidningar. Skriver kanske något eller inget här på bloggen. Lust och vilja får styra.

Jag åker till Almedalen tillsammans med #skolvåren och får för första gången uppleva politikerveckan på plats. Det ser jag verkligen fram mot. Få ta del av olika evenemang och framförallt möta många skolintresserade människor på våra Walk n’Talk som vi anordnar. Möten och samtal om skola, skolutveckling här och nu och i framtiden. Att dessutom få göra det tillsammans med människor som precis som jag brinner för dessa frågor, och som lägger tid och egna pengar på att ta sig till Almdalen. Det är magiskt!

När jag är där ska jag passa på och kliva utanför bekvämlighetszonen igen. Jag har anmält mig till mitt livs andra TeachMeet, TeachMeet Almedalen. Det blir en 7 minuter presentation. Pirrigt!

Därefter blir det bada, sola, leka, träna, umgås… och förhoppningsvis få fatt i briljanta idéer att använda i undervisningen i höst, det är ledigt för mig….

 

Var glad min själ åt var du har

Nu har du hundra sommardar

och detta är den första.

När solens lopp sin ände tar

så har du nittionio kvar,

och någon blir den största!

Giv noga akt på var du står

i morgon är dem ens igår.

Det går så fort att vandra

Lägg märke till att vad du får

är hundra sommardagar per år

Imorgon är den andra!

Kajenn (Caj Lundgren)

Gillar den där första dagen, den som är symbolen för att allt ligger orört och väntar där framför en. Nu har det gått ett antal av de hundra sommardagarna och  sakta, väldigt sakta börjar sommarlunken infinna sig. Men det är nog trots allt precis det här som är att vara ledig- för mig!

Tack snälla ni som har följt,  kommenterat och delat inlägg!

Ha en skön sommar med ledighet på det sätt som passar er bäst!