Formativ bedömning med hjälp av digitala verkyg – gör livet som lärare lättare

Digitala resuser gör livet som lärare lite enklare. Digitala resuser erbjuder sådana möjligheter till att genomföra så mycket som gör undervisningen mer intressant för eleverna och det gör dessutom jobbet så mycket roligare för mig.

Efter att i många år varit hänvisad till ett par stationära datorer som jag och en sisådär 25 elever samsades om till att idag ha tillgång till tre iPads gör att tillvaron är som ett smörgårsbord av möjligheter att välja bland.

När jag påbörjade min digitala resa för snart två år sedan så gjorde jag det utifrån den tillgången jag hade. Sakta men säkert såg jag nya möjligheter som jag ville prova på. Bland annat ville jag skapa matematikfilmer med mina elever. Jag ville att de skulle förklara något begrepp, visa hur man kan tänka för att sedan yngre elever skulle få lära av de filmerna men också ge eleverna en extra möjlighet att sätta ord på sina kunskaper. Det kunde jag genomföra tack vare att vi har fantastiska Avmkr som resurs i Kronobergs län. De hjälper oss i regionen med digitala verktyg. Jag tog mig till dem och fick låna ett antal iPads då och då för att kunna genomföra det jag hade tänkt mig. Idag har jag tillgång till 3 stycken iPads i klassrummet. Det underlättar betydligt när jag och mina 30 elever ska genomföra liknande projekt.

Det finns en stor bonus till när man jobbar med att sätta ord på sina kunskaper genom att resonera muntligt och spela in resonemanget. Det ger mig som lärare ytterligare en möjlighet att få lyssna på varje elev. Genom att alla får i uppgift att förklara ett begrepp eller hur man kan tänka när man beräknar något får jag samtidigt fatt i det man är säker på och det som kanske är missuppfattat. Alla elevers röster når fram på ett enkelt sätt. Det här blir en möjlighet till att få syn på förmågorna. Och dessutom ett bra tillfälle att formativt fundera över undervisningens innehåll. Planera nästa steg.

bild_youtube

Vi använder oftast Explain Everything när eleverna spelar in och förklarar sina begrepp. Den appen fungerar väldigt bra eftersom man kombinerar både skrift och tal och dessutom är den lätt att använda har mina elever tyckt.

Skolappar
Läs mer om appen på skolappar.nu

 

I alla ämnen behöver elever använda sina kommunikativa förmågor för att te x resonera och fördjupa resonemangen. Kunskapskravet i matematik som handlar om att samtala det tycker jag är en utmaning. Det är inte helt lätt att få syn på allas förmåga och att dessutom samtidigt bedöma dem. Vi pratar och resonerar mycket i matematik både i par och i grupp, men ändå tycker jag det är knepigt ibland. Jag funderade på hur jag skulle kunna få fler tillfällen att få syn på hur de matematiska resonemangen fördes.

Kunskapskrav matematik
Lgr 11 sidan 69

Jag har testat att låta eleverna resonera om en matematikuppgift i en liten grupp och spela in sitt samtal. Det har varit riktigt bra för att jag kunde lyssna i lugn och ro på alla elever och alla elever fick verkligen komma till tals. Jag skapade mig ett redskap till som hjälper mig att få underlag för att kunna göra en bedömning av kunskapskraven. Det är dessutom ett bra sätt att formativt bedöma undervisningen och få fatt i vad vi behöver jobba vidare med både matematiskt och hur man kan fördjupa ett samtal och föra det vidare.

Det jag har lärt mig så här långt är att  det inte är vilka uppgifter som helst som passar i ett sådant här sammanhang. Det gäller att hitta uppgifter som gör att eleverna resonerar muntligt och inte endast skriftligt när man spelar in med bara ljud! Ganska självklart kanske, men det behövdes upplevas för att inses! Jag har också lärt mig att för att det ska fungera väl behöver jag tala om för mina elever att det bara är jag som kommer att lyssna, att jag är tydlig med hur det är tänkt att användas är en förutsättning för att elevern ska kunna koncentrera sig på uppgiften och inte inspelningen.  När vi har haft uppgifter där man ensam spelar in och förklarar ett begrepp har vi gjort på samma sätt, vem som är mottagaren är tydligt uttlat. Skulle det vara någon som önskar att lägga ut sin film på vår klassblogg så gör vi det. Däremot om målet är att filmerna ska publiceras för att andra ska få ta del, då är de förutsättningarna tydligt uttalade från början så att alla vet det när uppgiften genomförs.

Digitala resusera är verkligen fantastiskt till mycket – bland annat formativ bedömning. Jag är så glad att jag nu har jag ett redskap till som underlättar min tillvaro som lärare och som dessutom frigör min tid i klassrummet. Det är också ett sätt att flippa klassrummet tänker jag!

 

 

 

 

Blogg- ett redskap för lärande

Under flera år funderade jag på att använda mig av en blogg. Många gjorde det och jag var lite nyfiken men tyvärr helt okunnig om hur man gjorde. Det var en av de bidragande orsakerna till att jag inte startade någon blogg. Den andra anledningen var att jag inte ville använda bloggen som en informationskanal, det var det enda jag var helt klar över. Jag var inte intresserad av att det skulle bli ett moment till varje vecka som skulle göras. När jag för ett och ett halvt år sedan stötte på Daniel Barker på sociala medier och hans tankar om att flippa klassrummet. Jag lyssnade på ett klipp där han berättade att han hade börjat fundera på hur han använde tiden tillsammans med eleverna i klassrummet – då kom jag på hur jag ville göra! Jag hade hittat mitt syfte och användningsområde!

Jag ville använda en blogg som en mötesplats, till ett redskap för lärande där man också kunde lära tillsammans. Den skulle vara ett nav där jag kunde publicera filmer med genomgångar, förberedelser inför lektioner, vi kunde bygga en gemensam kunskapsbank i olika frågor och det skulle vara ett bra ställe att träna på att publicera text med verkliga mottagare. Det har blivit så och så mycket mer. Jag upptäcker då och då nya sätt att använda det vi har byggt upp på bloggen.

Bloggen Att lära tillsammans startade jag som helt novis tillsammans med en klass i år 6. När jag lämnade dem och tog emot en ny klass lät jag bloggen få leva vidare i stället för att starta en ny. Eleverna som var med och startade den var väldigt stolta och ville att den skulle få leva vidare och om jag förstått det rätt så tittar en och annan in fortfarande för att se vad som händer. Det var en viktigt anledning till att jobba vidare med den.

Det som är så spännande att jobba med bloggen som ett lärande redskap är att det efter hand växer fram nya möjligheter. Jag har på ett enkelt sätt gjort det möjligt för de föräldrar som vill att ta del av det vi gör på ett helt annat sätt, vi har naturliga mottagare till text, ljud och bild och det som finns på bloggen finns kvar vilket gör att man kan gå tillbaka och repetera. Vi har också ett gemensamt forum där vi kan träna på att tänka på att all text man skriver har en mottagare och att det är viktigt hur man skriver när man sitter bakom en skärm och inte möter mottagaren öga mot öga. Man kan inspirera och inspireras av hur kompisarna väljer att skriva. Vi pratar mycket om att det är bra att lära av varandra, det är ingen tävling. Det är ett samtal som är viktig att ta men som man kanske glömmer.

I veckan har vi återigen använt den till att avsluta ett tema. Genom att svara på frågor och bygga en kunskapsbank fick alla också en chans att läsa och lära av varandra inför avslutningen. Vi hade fick även ett tillfälle att fånga upp eventuella missförstånd och att prata om hur man skriver en kommentar tillbaka om man tycker att det inte stämmer det, som står. På så sätt tränade vi också på ett källkritiskt förhållningssätt. Det blev en grund för väl använd tid i klassrummet med många bra diskussioner. Den här gången tog vi även hjälp av de tidigare 6:ornas kunskaper då de hade haft en liknande uppgift. De nuvarande eleverna kunde inspireras av tidigare elever men också använda sig av en ännu större kunskapsbank.

Nu har jag hittat ännu ett sätt att använda bloggen. Det är dags att starta ett nytt tema i historia och det var ett tag sedan vi hade det senast. På första lektionen ska vi nu friska upp minnet om det vi läste senast. Det ska vi göra genom att använda bloggen. Här hade jag samlat de resurser vi hade använt när vi avslutade temat då, uppgifter vi hade haft i läxa, utflykter vi hade varit på inom vårt historia tema. Nu kommer det till användning igen. Det ligger bara där, förberett och klart. Det blir en flipp av redan flippat klassrum! Eleverna ska få läsa och leta efter information för att sammanställa det. Dessutom läsa sina kommentarer som de skrev då. Vi har då en bra utgångspunkt för att sedan börja prata om utvecklingslinjer och jämföra med den tid vi ska läsa om nu. En liten bonus som jag anar att vi kommer att prata om är; har det hänt något med kommentarerna på bloggen? Har de utvecklats? På vilket sätt?

historia
attläratillsammans

 

Ett lärande redskap, ett lärande redskap som vi använder på många olika sätt;

  • Skriva text till verkliga mottagare och då anpassa text efter syfte och mottagare
  • Inspirera varandra om hur man kan skriva text. Utveckla skrivandet tillsammans.
  • Samla kunskapsbank tillsammans
  • Ett forum att dela bild, text och ljud till andra – presentera kunskaper i ett ämne
  • Förbereda sig inför lektion – läxuppdrag. Uppdrag som elever kan genomföra utan stöd av vuxen.
  • Synliggöra undervisningen för föräldrar som är intresserade (skrev ett inlägg om det vid ett annat tillfälle). Pedagogiska planeringar och tankar bakom undervisningen
  • Möjlighet att repetera för allt finns kvar. Framförallt mattefilmer har använts på så sätt av både elever och föräldrar
  • En bank av material som kan användas igen i ett nytt sammanhang
  • nya möjligheter dyker upp och växer fram…..

Möjligheterna är oändliga märker jag! Bloggen har växt utifrån behov och önskemål, från att vara en sida till att nu också bestå av en mattesida där både elever och jag har publicerat filmer för att underlätta lärandet, en sida för föräldrar och nu ska vi börja bygga en sida om klassiker tillsammans. Det finns bara möjligheter i vårt digitala klassrum. Möjligheter till att lära tillsammans!

blogg
Skolverket.se

 

 

 

Flippat föräldramöte – 100% positivt

Under ganska lång tid har jag funderat på hur jag ska göra föräldramötena mer intressanta och värda den tiden som det innebär både för mig och för föräldrarna. Det har inneburit att jag har haft föräldramötena med en del information och en del genomgång av något slag. Förmågorna i läroplanen, betyg, matematikstrategier eller något annat som passat. Men ändå har jag inte varit helt nöjd.

I somras, när tankarna fick vandra fritt, slog det mig att jag ska prova att flippa föräldramötet! Hur det skulle gå till fick jag fundera vidare på. I samma veva kom jag på att jag ville ha en föräldrasida på bloggen där jag ville lägga information om betyg och delar som ingår i undervisningen.

När terminen startade förstod jag att fler hade funderat på att flippa föräldramöten. Där och då kom jag på hur jag ville göra och nu är det gjort! Genom att möta andras tankar i det utvidgade kollegiet så landade de egna tankarna på plats.

Nu är mitt första flippade föräldramöte genomfört och responsen blev 100% positiv.

Jag började med att skicka ut en enkät med frågor som till exempel innehöll frågor om vad de skulle vilja ha för information, vilken fråga de skulle vilja fördjupa sig i och en fråga om ett beslut som behövde fattas. Jag hänvisade till föräldrasidan på bloggen om de ville få inspiration till ämne att fördjupa sig i. Det kom förslag utifrån bloggen men även andra kanonbra förslag. Förslag som vi kanske kan fördjupa oss i nästa gång.

När det var gjort, gjorde jag en enkel film med hjälp av en power point och Screecast-O-Matic där jag informerade om det föräldrarna hade önskat och det jag själv ville få fram. Jag berättade bland annat om de kommande elevledda utvecklingssamtalen. I den korta filmen fick man även information om vilka ämnen föräldramötet skulle innehålla. Helt utifrån majoriteten av önskemålen. Filmen skickade jag ut ungefär en vecka innan mötet. Genom det här upplägget blev det även ett tillfälle för föräldrarna att på riktigt uppleva det flippade klassrummet.

När vi sedan träffades hade vi drygt en timme till förfogande. Kvällens ämnen handlade om betyg och huvudräkningstrategier i matematik. I min presentation utgick jag ifrån att man hade tagit del av informationen på bloggen precis som jag hade bett om i filmen. Vi hade väldigt intressanta diskussioner om betyg och bedömning. Det fanns mycket att vända och vrida på så det tog den största delen av tiden. Jag presenterade någon strategi för huvudräkning och sedan lovade jag att lägga ut fler filmer på bloggen eftersom det saknas några strategier där. Det betyder att filmerna på bloggen blir ett redskap för dem som önskar- barn som vuxna.

Jag var väldigt nyfiken på hur det upplägget av föräldramötet skulle tas emot och upplevas. Det blev ett tillfälle att presentera ”exit ticket” för föräldrarna. Jag använder det då och då med eleverna och nu passade det bra att avsluta mötet med det. Föräldrarna fick skriva vad de hade fått med sig/ lärt sig på en lapp och på den andra lappen önskade jag att de skulle ge feedback på sättet att organisera och förbereda föräldramötet. Vilken fantastisk respons!

 bild

100% tyckte att det var bra att förbereda föräldramöten på det här sättet. Bra att få en film med information som man kunde se när det passade. Bra att vara förberedd inför mötet. Bra att använda tiden på det sättet!

Fantastiskt roligt. Det kändes som en kväll som gav alla inblandade något. Det här kommer jag att absolut göra igen!

 

Inte alltid lätt att pussla ihop ett tema

Så är vi äntligen igång med höstens första tema. ”Jag och min omvärld – demokrati” Den här gången var det inte lätt att sy ihop ett tema. Kunskapskraven var tydliga och det central innehållet lika så. Ändå har jag vänt och vridit på tankarna och inte riktigt kommit dit jag vill. Vad var utmaningen den här gången? Det var att sålla bland all fantastisk inspiration! Det har fullständigt svämmat över med bra tips på filmer och upplägg i det utvidgade kollegiet. Bra tips och jag skulle vilja göra väldigt många av sakerna jag sett. Det är ett angenämt problem men ibland kan jag bli lite stressad när tankarna rusar runt och blandas med tankarna om vad är det vi behöver jobba med i den här gruppen? Den här gången gör även tiden att det är en extra stor utmaning. Det är snart val och innehållet bygger b la på möten med politiker. Eleverna har varit på resa och vi har precis kommit igång med jobbet i klassrummet. Ont om tid.

Nu är vi äntligen igång! Jag har lyckats få till en plan, en pedagogisk planering och eleverna är med. Eleverna har svarat på en enkät och jag har fått veta vad de vill lära sig mer om. Vi har börjat prata om vad demokrati är, om partierna och vad de står för och vi har börjat göra research för att så småningom spela in korta podcasts. Därefter ska vi jobba vidare med mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Idag fick eleverna i grupper förbereda besök i alla valstugor nere på stan. Det är fantastiskt att höra elever i år 6 komma fram till så många kloka frågor. Vi tågade ner på stan och grupperna spred ut sig till olika valstugor. Själv gick jag en runda och njöt. Att se engagerade elever som med stort allvar satt tillsammans med vuxna och pratade om sina frågor. Som kom tillbaka till skolan och med liv och lust berättade vad de hade varit med om. Nu ska vi jobba vidare med att varje grupp ska bestämma inriktning på sitt radioprogram och sedan fundera på vilken information de saknar för att kunna börja skriva sina manus.

I det här temat har vi börjat med flera pusselbitar på en gång. Idag pratade vi om det, att i vanliga fall planerar jag tema så att vi ska kunna lägga vårt pussel, vårt kunskapsbyggande, i en ordning där varje bit passar i varandra. Just nu håller vi flera bitar från olika delar av pusslet, samtidigt! Ambitionen är att bitarna ska passa ihop när vi är klara!  Att helheten ska bli synlig för eleverna trots att de yttre faktorerna som att det är val snart och att jag inte har träffat mina elever så mycket som jag hade önskat så här i skolstarten, påverkar ordningen i arbetet.

När jag hade förklarat läget för eleverna började jag fundera på om det inte är så att vi kanske ändå gör något bra genom att lägga pusslet på det här sättet den här gången. För det kanske är så att när eleverna också vet att det är så vi jobbar den här gången så leder det till något extra i lärande väg. Det kanske är det här som gör att de kommer kunna använda sina kunskaper på ett bättre sätt för att de själva är med och skapar helheten genom att sortera bitarna på vägen mot målet. För målet är klart och kommunicerat och vad vi ska jobba med för vi ska nå dit är också presenterat.

Jigsaw
Bilden hittade jag här

Nu ska vi tillsammans jobba för att lägga hela pusslet, fylla på med faktakunskaper och använda dem så att helheten blir tydlig för alla när vi är kommer i mål om några veckor!

Flippa till föräldrar

Föräldrarna är en viktig resurs i skolans värld tycker jag. Men för att det ska fungera riktigt bra tror jag att det är viktigt att dagens föräldrar får ta del av hur skolan är och fungerar idag. Annars är det lätt att det bara är den, ibland väl mörka, mediala bilden och bilden av den egna skolgången som man tar med sig i mötet med sitt barns lärare. Jag har valt att använda många föräldramöten till att ha lite undervisning om olika saker. Allt för att vi ska förstå varandra när vi möts. Det har handlat om allt från huvudräkningsstrategier, förmågor till betyg och bedömning. I våras bjöd vi för första gången in till en föräldrautbildning om betyg och bedömning på vår skola. Det var ett sätt att ge föräldrar en chans att ta del av det system som vi befinner oss i.

Under sommaren har jag funderat på att utöka bloggen, som jag använder som ett lärande redskap med eleverna, med en sida som riktar sig till föräldrarna. En sida som presenterar det vi gör tillsammans med länkar till sidor där man kan få veta mer. Det blir ett sätt att bjuda in föräldrarna till att ta dela av det vi gör och varför vi gör det. Ett försök till att skapa ett gemensamt språk med föräldrar tänkte jag. Nu har jag gjort ett första utkast. Jag tänker att sidan ska få växa och ändras utifrån frågor jag får. Om jag får några!

Jag har även funderat på våra föräldramöten. Vi har börjat ha gemensamma samlingar tillsammans med alla föräldrar innan vi sedan går till respektive klassrum och det finns massor av fördelar med det. Det finns en nackdel och det är att jag tycker att jag har tagit den korta stunden i klassrummet till information och för liten del till det jag skulle vilja – diskussioner och samtal om skolan och dess pedagogiska innehåll. Det är också något jag har fått som önskemål från föräldrar. Därför har jag börjat fundera på att flippa föräldramöten. Att förbereda våra möten utifrån samma tanke som jag flippar klassrummet med eleverna. Poängen skulle även vara att informationen finns kvar till dem som inte har möjlighet att komma.

Jag hade inte tänkt färdigt på hur jag skulle göra det. Men plötsligt föll det på plats. En fråga på twitter hjälpte till att väcka tankarna till liv!

 

För när jag nu skapade sidan på bloggen föll poletten ner. Jag hade skapat en sida som vi kan utgå ifrån. Inför föräldramötet i höst tänker jag skicka hem information skriftligt eller på film innan. Sedan tänker jag att någon del av det som finns på föräldrasidan ska vi använda mötet till. Det får bli en fråga i inbjudan:

-Vad önskar ni att vi ska fördjupa oss i på föräldramötet?

Hoppas det faller väl ut, men det återstår att se!

Teachmeet i Almedalen – Om att synliggöra målen

Helena Kvarnsell, Per Falk och Marie Andersson ordnade Almedalens första Teachmeet tillsammans med Gleerup. Teachmeet är ett snabbt och bra sätt att dela med sig vad man gör i klassrummet. Helt i linje med den ”sharing is caring” anda som finns i det utvidgade kollegiet på sociala medier. Det var många talare som hade anmält sig och lotten fick avgöra om man fick görs sin presentation. Jag hade inte turen med mig utan var istället publik och lyssnade på fantastiska presentationer. Du kan också ta del av dem här.

Det jag hade tänkt berätta om var: Att synliggöra målen för föräldrar och elever. Presentationen kommer i text här istället!

Med inspiration från det utvidgade kollegiet började jag min digitala resa. Från helt ”jag kan inte mycket alls” nivå. Funderade på hur jag med mina tre datorer i klassrummet skulle kunna få in ett mer multimodalt tänkande i klassrummet. När jag mötte ”flippat klassrum” hittade jag äntligen det syfte som jag hade saknat för att starta en blogg. En blogg som skulle vara ett redskap för mig och eleverna.

Jag började göra någon enstaka film, lägga uppdrag på bloggen inför lektioner, föra diskussioner med eleverna så att de kunde hjälpas åt att bygga en kunskapsbank osv. Det blev ett ställe som eleverna kunde gå tillbaka till och titta /läsa igen. Men det blev också ett sätt att synliggöra klassrummet för föräldrarna. Den vinsten insåg jag efter ett tag. Bonus!

I början av året fick jag syn på ett tweet från @magisterK. Han hade gjort en pedagogisk planering som film. Briljant tyckte jag!

Jag tycker att de pedagogiska planeringarna är ett bra redskap för att hjälpa mig att hålla fokus på de mål vi jobbar mot. Det är lätt att sväva iväg. Jobbet som är gjort är bra men det handlade kanske inte om målen och då blir det ett helt omöjligt uppdrag att bedöma det i förhållande till målen har jag märkt!

Jag använder planeringarna tillsammans med eleverna så att vi alla vet vart vi ska. När vi är halvvägs brukar vi utvärdera hur det går för var och en.
Vad är svårt? Vad behöver man min hjälp med? Erbjuder jag en undervisning som gör det möjligt att nå målen? Är det något jag har missat? Eleverna hjälper mig genom att de skriver i sina reflektionsböcker och synliggör på så sätt hur undervisningen når fram. Samtidigt sker ett reflekterat skrivande – det skulle kunna vara en egen Teachmeet!

Det som inte har fungerat riktigt bra är att det som ska vara pepp och lust när vi startar har istället varit ett segt och ett svårmotiverat moment. Att presentera och gå igenom den pedagogiska planeringen. Därför blev jag så väldigt glad över inspirationen jag fick på twitter i början av året.

Jag har experimenterat med olika program och på olika sätt – för det är väldigt kul att lära sig nytt. Och tipsen haglar i det utvidgade kollegiet! Kan till och med vara svårt att sålla ibland. Jag lyssnade på Daniel Barker vid ett tillfälle och då sa han att han sällan tar om när han spelar in sina filer- det har jag anammat! Jag tar om några få gånger – annars skulle jag aldrig bli klar. Det märks också på filmerna…..

Exempel på pedagogiska planeringar som är gjorda som film.

Den här pedagogiska planeringen i filmformat hade jag tänkt visa

Jag har funderat mycket på den här formuleringen i Utvecklingssamtal och iup Allmänna råd, skolverket

LÄRAREN BÖR
– ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren
och läraren som präglas av respekt och förtroende
mellan parterna (s.11)

Jag vill verkligen att det ska vara ett trepartsamtal så långt det är möjligt. Även om jag inte längre behöver skicka hem dokument inför alla samtal. Vilket jag har gjort och som varit grunden i samtalen.

Här har jag möjlighet att erbjuda föräldrarna att få ta del av målen och arbetet vi gör på ett par minuter- om man vill. För att det ska finnas möjlighet att få förståelse kring det som vi jobbar med. Lgr 11 kan vara svår att förstå för föräldrar som har en helt annan skolbakgrund.

Flippa, och flippa pedagogiska planeringar har gjort att jag har fått ett redskap som gör att arbetet i klassrummet blir synligt för alla!
Och genom det ges föräldrarna möjlighet att se vilka mål vi arbetar mot. Det är bra!

Flippa pedagogiska planeringar

I början av året fick jag inspiration att förändra presentationen av de pedagogiska planeringarna. Vilket var väldigt bra eftersom jag tycker att de pedagogiska planeringarna är ett bra redskap för att hjälpa mig att hålla fokus på de mål vi jobbar mot. Det är så oehört lätt att sväva iväg och upptäcka att när bedömningen ska göras är det nästan omöjligt. Jobbet som är gjort är säkert bra men det handlade inte om målen och då blir det ett helt omöjligt uppdrag att bedöma det i förhållande till målen har jag märkt!

Jag använder planeringarna tillsammans med eleverna så att vi alla vet vart vi ska. I början av varje tema brukar jag gå igenom dem och sedan stanna upp vid dem under arbetets gång. När vi är halvvägs brukar vi utvärdera hur det går för var och en. Vad är svårt? Vad behöver man min hjälp med? Erbjuder jag en undervisning som gör det möjligt att nå målen? Är det något jag har missat? Eleverna hjälper mig oerhört genom att de skriver i sina reflektionsböcker och synliggör på så sätt hur undervisningen når fram.

Det som inte har fungerat riktigt är att det som ska vara pepp och lust när vi startar har istället varit ett segt och ett svårmotiverat moment. Att presentera och gå igenom den pedagogiska planeringen. Därför blev jag så väldigt glad över inspirationen jag fick på twitter i början av året. Nu har jag flippat dem på lite olika sätt sedan dess. Den senaste är gjort med inspiration av en föreläsning på Sett 2014 av Malin Larsson. Hon gör så fantastiskt fina filmer som man kan se på hennes blogg. Den här gången har jag provat att använda ett par olika program och satt i hop i iMovie.

 

Jag skulle vilja få in texterna på ett annat sätt. De skull flyga in tänkte jag. Det blir nästa utmaning att klura ut det!

SETT 2014 gav inspiration direkt in i klassrummet

Upplyft, peppad, bekräftad i det jag gör och otroligt inspirerad att fortsätta att utveckla undervisningen är den bästa beskrivningen av hur det känns efter två intensiva och otroligt roliga dagar på mässan SETT2014. Det här är det första men förmodligen inte det sista inlägget om dagarna i Stockholm. När jag fick frågan ”Vad tar du med dig?” direkt efter mässan var det helt blankt! Men redan på tåget hem började det ena efter det andra falla på plats och det har sedan dess landat nya tankar och startat reflektioner om kommande teman och arbeten som jag och eleverna ska jobba med. Vilket gör att det här inlägget nog bara är början på inlägg som utgår från tankar som startade på mässan.

I morse såg jag den briljanta frågan på från Linda på twitter

Mitt svar på den frågan var precis det som jag skrev ovan.Jag åker till jobbet fylld med energi och lust att utveckla.

När ska det ske? Nu direkt eller efter sommaren? Att utveckla vidare startade verkligen här och nu, idag!

Eleverna hade  i uppdrag att göra reklam av något slag i vårt tema om just reklam. Idag kom det elever med fantastiska alster till skolan. Det var planscher, broschyrer och filmer. Vi har tittat på dem och pratat om syfte, avsändare och budskap. Eftersom vi gjorde det i två grupper såg inte alla eleverna varandras. Hade den här redovisningen skett i tisdags innan SETT2014 hade jag stannat där och varit nöjd. Idag blev det en fortsättning.

Jag har länge tänkt lära mig att använda fler funktioner i iMovie. Jag har använt det till att lägga på ljud i ett par filmer men inte mer. Idag blev det något mer eftersom jag blev inspirerad till att knyta i hop hela processen, göra mitt klassrum ännu mer öppet för föräldrar och andra samt skapa ännu fler tillfällen till verkliga mottagare.

Jag tog hjälp av ett par elever som snabbt visade mig hur jag kunde få ihop flera elevers alster till en film. De elever som ville lägg ut sina filmer på vår blogg lämnade sina bidrag till oss och vi satte igång. Det blev en sammanfattning av ett par presentationer. Det kommer fler, för elever skulle hem och fixa till lite i sina filmer och sedan skicka dem till mig.

Nu ligger filmen på vår klassblogg så att eleverna kan se några av de bidrag som de inte fick se på lektionen. Och föräldrarna får också chansen att se vad vi har gjort idag.

Inspiration av dem som taget ett kliv vidare och som kan visa på möjligheter väcker en tanke och ett intresse hos mig. Det gör att lusten blir påfylld vilket då och då behövs för att fortsätta det arbetet som är påbörjat. Sedan är det en himla tur att jag har elever som kan hjälpa mig att ta det sista steget till att äntligen lära mig det jag länge har tänkt.

vi lär och tillsammans

 

 

Min digitala resa

Jag har lärt mig massor om digitala verktyg under det senaste året. Jag har gjort en digital resa. Det har gett mig massor av verktyg som underlättar mitt dagliga arbete i klassen men som också gör det så mycket roligare tycker jag.

Jag var med på ett Teachmeet och pratade om det för ett par veckor sedan och nu har presentationen kommit. På tal om att kasta ut jante och våga utmana sig själv till att kliva utanför bekvämlighetszonen – då kan det se ut så här!

)

Det lätta blir ibland svårt – en film kan ta tid

Skulle bara göra en film som introduktion till vårt nya tema. Inte ens lång skulle den vara. Den skulle vara en start för eleverna och samtidigt en möjlighet för föräldrarna att ta del av det som vi jobbar med när de besöker vår klassblogg.

Lyssnade på kloke Daniel Barker vid ett tillfälle när han pratade om det flippade klassrummet. Han sa att han lade inte för lång till på inspelningarna utan det fick räcka med en tagning. Det har jag tagit till mig. För annars finns det en risk att filmer aldrig någonsin blir färdiga när jag ska göra dem.

Idag, en liten kort film skulle det bli. Hur lång tid kan det ta? Lång, kan jag berätta. När det krånglar och man, d.v.s jag, gör fel hela tiden. En omtagning blev många idag av den anledningen att jag lyckades slänga ett par! Men skam den som ger sig. Nu är den klar! Snart kan vi starta vårt nästa tema. Tema 100 år.