Planeringen som hjälper mig att se helheten

Tankarna går verkligen runt, de lämnar, möter någon annan och kommer sedan tillbaka. Jag skrev om hur jag tänker för att skapa en helhet i min undervisning. De tankarna flög då vidare:

Och blev tillsammans med andra tankar en planeringsmodell som Susanne Jönsson skrev om på sin blogg. Nu har mina tankar kring mitt sätt att planera arbetet vuxit med en del till. För nu har de kommit tillbaka till mig igen. Precis det här tycker jag är det bästa med det utvidgade kollegiet!

När jag planerar mina teman gör jag det utifrån en struktur som gör att jag alltid har kunskapskraven tillgängliga och i fokus. Jag skapar alltid ett dokument för varje nytt tema. Där lägger jag in kunskapskraven, centrala innehållet och sedan en planering för hur vi ska jobba med innehållet. Min planering gör jag i en matris som sedan är stort  stöd i arbetet särskilt när det kör i hop sig i vardagen. Utifrån det skriver jag sedan den pedagogiska planeringen som eleverna och jag har som gemensamt dokument. Eleverna då? Får inte de vara med? Absolut. När vi har jobbat ett tag tillsammans gör vi ofta den tillsammans. Framförallt hur vi ska jobba med området.

I våras startade jag och mina elever ett tema om ekologi. De fick i uppgift att förbereda sig genom att se en film och när vi träffades i skolan jobbade vi med den här meningen  Människans beroende av och påverkan på naturen med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.   Eleverna jobbade i grupper för att översätta den och efter det fick alla komma med förslag på hur vi skulle kunna jobba vidare. Jag skrev sedan klart den pedagogiska planeringen tillsammans med eleverna i klassrummet. Vi bestämde även hur vi skulle avsluta temat.

När jag nu läste Susannes inlägg så insåg jag att språkmålet har jag haft i kvar i huvudet. Det ska jag skriva med i planeringen och kommunicera tydligare med eleverna i nästa tema.

Tankar möts och utvecklas, underbart!