En mässa om lärande leder till lärande

Jag har redan skrivit ett par inlägg om mässan SETT 2014 som var under två dagar i maj. Det ena handlade om vad jag direkt tog med mig in i klassrummet och det andra handlade om reflektion om kollegialt lärande utifrån de möten som skett. Ett tecken på att det var en bra mässa måste vara all den text som sedan skrivits. Här kommer en till! Dagarna gav inspiration, nya tankar och massor av energi att fortsätta arbetet som är påbörjat. Men också mod att våga. Det här inlägget kommer att handla om de föreläsningar som jag tog del av och de tankar och idéer som jag tog med mig från dem.

Entreprenöreillt_lärande_OnsdIntressant att lyssna på hur man kan jobba med en verklig mottagare. Det jag tog med mig var inspiration till att jobba ännu mer utåtriktat och att se möjligheter till fler kontakter runt om i världen t ex med Mystery skype. Jag fick även inspiration till att börja jobba med att göra poddradio som ett sätt att använda digitala verktyg som lärande redskap.

Bedömning_för_lärande

En väldigt bra påminnelse om vad bedömning för lärande är. Det var många exempel från gymnasiet och det är så interssant att det spelar ingen roll för tänket och förhållningssättet är det samma oavsett vilka åldrar man jobbar med. Att få eleverna att göra kunskapen till sin egen. Jag tänker mig ofta mitt uppdrag som att bygga en bro. Det behövs bygga en bro av gemensamt språk och ”hur kunskap” för att eleven ska få möjlighet att använda sig av bron. När eleverna kan göra det kan de också lättare att förstå kvaliteterna som förväntas att de ska kunna visa. ”Om läraren bara springer på det centrala innehållet så springer läraren ifrån eleverna” sa Anders Holmgren och det tyckte jag var en bra formulering som är väl värd att påminna sig om. Om eleverna får chansen att sätta ord på vad som är kvalitet då kan de också äga sin egen utveckling och kan då lättare förstå vad som är nästa steg. Det gör att matriser lätt blir ett hinder och därför bäst används summativt. En intressant tanke som jag också har funderat en hel del på i min vardag med elever i mellanåren. Funderar vidare på hur jag kan jobba för att eleverna ska få fler tillfällen att sätta ord på kvaliteterna i det de gör – så att de på riktigt äger sin utveckling.

 

Kulor_i_hjärtat

En fantastiskt inspirerande föreläsning om att använda digitala verktyg för att utveckla lärandet och angripa våra kunskapskrav. De hade jobbat med att läsa text, skriva eget kortskrivande för att sedan gestalta det med film. Det ska jag prova med mina elever. Att kombinera bild och text för att förstärka ett budskap har jag tyckt varit en utmaning att få in i ett naturligt sammanhang. Här fick jag redskapet till att komma igång!

Malin_Larsson

Malin Larsson har verkligen hittat ett sätt att göra sitt klassrum synligt för alla. Eleverna får naturliga mottagare till sitt arbete genom bland annat sociala medier. Det blir också ett sätt att göra det synligt för föräldrar tänker jag. Jag gillar den här transparanta tanken och det är det jag har tänkt när jag jobbar med min klassblogg. Det som Malin tillfört som är extra bra är att hitta ett sätt i det flippade klassrummet som gör att det inte bara är hennes röst som kommer fram utan även elevernas. Det är riktigt bra tycker jag. Jag tog direkt med mig föreläsningen in i mitt klassrum dagen efter jag kom hem. Dessutom gör Malin väldigt snygga flippade filmer som inspirerade mig till att jobba vidare med det! Vilket i sin tur gör arbete så mycket roligare tycker jag!

Elza_Dunkels

Elzas föreläsning utmanade tankarna ordentligt och det gillar jag. Har ni inte lyssnat på Elza någon gång kan jag varmt rekommendera att göra det. Det är bra att få tänka till lite. En del av föreläsningen handlade om den öppenheten som förstärks via nätet. När vi sitter bakom en skärm får vi inte reaktion direkt och har inte tränat på att läsa av de koder som sker på nätet jämfört med t ex kroppsspråk som sker i samma sekund i det fysiska rummet. Reaktionerna kommer senare och det gör att vi flyttar fram gränserna hela tiden, både de positiva och de negativa. Det här tyckte jag var precis ett sådant redskap som jag har saknat i samtalet om nätet som arena att mötas på. Det är något att tänka på och förhålla sig till. Både vuxna och barn tänker jag.

Sist men inte minst så lyssnade jag även till vår utbildningsminister Jan Björklund. Det var en intressant stund. Det krävdes en mässa för skolfolk för att det verkligen skulle komma fram att vi som jobbar i skolan är viktiga.Det är lärarnas kompetens som är avgörandet. Det kan jag naturligtvis bara hålla med om. Det kan tänkas uppenbart men jag har saknat det i debatten om skolan. Debatten handlar mest om vems fel allt är. I den här utfrågningen kom det även fram att det hade varit en hel del reformer och alla blev inte bra. Exemplet som Björklund gav då var administrationen. För egen del kan jag se en och annan reform som kanske har skadat skolan mer än vad administrationen har gjort som t ex det fria skolvalet bland annat. Tidigare betyg är också ett beslut som jag kan ifrågasätta. Jan Björklund var även inne på att insatta skolledare är viktiga för att höja lärarnas digitala kompetens. Insatta skolledare är viktiga i alla sammanhang tänker jag. Vi behöver alla ta vårt ansvar i den rollen vi har om vi ska lyfta skolan. Fokus mot vart vi ska behöver vi alla. Varför fattar vi de beslut vi gör och vart vill vi att de besluten ska leda. Tillsammans är vi alla viktiga för att lyfta skolan.

Jag tyckte det var en bra avslutning på mässan att lyssna på vår utbildningsminister. Se att det finns en människa bakom de besluten som fattas och som jag ofta funderar på vad de besluten grundar sig i.

Tänk att två dagar kan ge så fantastiskt mycket vad det gäller inspiration, bekräftelse, pepp att fortsätta och framförallt mod att våga utveckla vidare. Skulle önskat att någon mer från min skola hade varit med och fått ta del av allt fantastiskt som erbjöds så att man även på hemmaplan hade haft någon att dela det med. Det kanske kan bli till nästa år. Håller tummarna för det! För den här mässan är väl värd att åka på – igen!

Flippa pedagogiska planeringar

I början av året fick jag inspiration att förändra presentationen av de pedagogiska planeringarna. Vilket var väldigt bra eftersom jag tycker att de pedagogiska planeringarna är ett bra redskap för att hjälpa mig att hålla fokus på de mål vi jobbar mot. Det är så oehört lätt att sväva iväg och upptäcka att när bedömningen ska göras är det nästan omöjligt. Jobbet som är gjort är säkert bra men det handlade inte om målen och då blir det ett helt omöjligt uppdrag att bedöma det i förhållande till målen har jag märkt!

Jag använder planeringarna tillsammans med eleverna så att vi alla vet vart vi ska. I början av varje tema brukar jag gå igenom dem och sedan stanna upp vid dem under arbetets gång. När vi är halvvägs brukar vi utvärdera hur det går för var och en. Vad är svårt? Vad behöver man min hjälp med? Erbjuder jag en undervisning som gör det möjligt att nå målen? Är det något jag har missat? Eleverna hjälper mig oerhört genom att de skriver i sina reflektionsböcker och synliggör på så sätt hur undervisningen når fram.

Det som inte har fungerat riktigt är att det som ska vara pepp och lust när vi startar har istället varit ett segt och ett svårmotiverat moment. Att presentera och gå igenom den pedagogiska planeringen. Därför blev jag så väldigt glad över inspirationen jag fick på twitter i början av året. Nu har jag flippat dem på lite olika sätt sedan dess. Den senaste är gjort med inspiration av en föreläsning på Sett 2014 av Malin Larsson. Hon gör så fantastiskt fina filmer som man kan se på hennes blogg. Den här gången har jag provat att använda ett par olika program och satt i hop i iMovie.

 

Jag skulle vilja få in texterna på ett annat sätt. De skull flyga in tänkte jag. Det blir nästa utmaning att klura ut det!

Kollegialt lärande i och utanför det fysiska rummet

Det kan inte undgått någon som finns med på sociala medier att det har varit en uppskattad mässa med många deltagare. Den här gången hade jag förmånen att få åka på den mässan – SETT 2014. Det är tyvärr inte så ofta jag kommer iväg på sådana här mässor men den här gången hade jag tur och vann resan genom en utmärkelse som årets nätspridare i Kronobergs län. Därför var jag extra uppfylld och glad för jag att fick möjligheten. Det snurrar av intryck och när det var min dag att skriva på  bloggen Läraravtryck handlade det förstås om reflektioner som startade under dagarna på mässan. Jag skrev om det här…..

Det har och kommer att skrivas massor om dessa två dagar från många, så även från mig! Jag tog direkt med mig tankar in i klassrummet när jag kom tillbaka till skolan dagen efter. Och jag ska försöka sammanfatta mina upplevelser av föreläsningarna och vad jag har tagit med mig från dem i ett kommande inlägg. Men dagarna i Stockholm satte även igång reflektioner kring skola och skolutveckling som jag tänkte skriva om.

Fröken Ann gjorde en väldigt bra och omfattande reflektion av dag två där hon hade hört mycket om skolutveckling. I hennes reflektion finns mycket som jag känner igen. För det jag upplevde på mässan under två dagar är känslan av att det sker så otroligt mycket bra i skolsverige. Det finns en sådan kraft och styrka som borde kunna sprida sig ännu mer för att vi ute på våra arbetsplatser ska orka och våga utveckla vidare föra att alla elever ska få lyckas.

Fröken Ann skrev bland annat:

Något som alltid lyfts fram för att förändring i skolan ska lyckas är ledningens roll. På senaste tiden har det lyfts fram som en framgångsfaktor för att lyckas med digitaliseringen av skolan, av både rapporter som Unos Uno och Digitaliseringskommissionens betänkande samt av enskilda personer som Edward Jensinger, som själv har stor erfarenhet av detta. Även Bjuvs kommun och Carina Leffler lyfte detta med det fantastiska citatet:

Hur vi fungerar i en ledningsgrupp är, vare sig vi vill eller inte, normbildande för hur verksamheten fungerar.

Och här är vi då tillbaka till att barn inte gör som vi säger, de gör som vi gör. Och det gäller inte bara barn. Precis som jag skrev ovan, att lärarna ska använda formativ bedömning med varandra och inte bara med eleverna, så måste en ledningsgrupp arbeta på det sätt som de vill att sina anställda ska arbeta. En lärare blir aldrig bättre än sin ledare! Och en skola blir aldrig bättre än sitt skolsystem!

Jag håller med om att vi behöver jobba med formativ bedömning i hela processen, inte bara inne i klassrummet gentemot eleverna. Jag tänker att ett formativt förhållningssätt är ett arbetssätt som skulle vara bra för alla, oavsett var i skolsystemet man befinner sig. Vart är vi? Vart ska vi? Vad är nästa steg? Gör vi rätt saker i förhållande till målen och vad kan jag själv förändra? Att ständigt ställa sig frågorna gör att man kan zooma in och zooma ut för att på så sätt behålla riktningen och samtidigt granska det man gör.

Kollegialt lärande blir en väldigt viktig faktor i det. Men jag tror att man behöver vidga det begreppet utanför det fysiska rummet. I mötet med andra kan man lära och tänka tillsammans kring olika frågor för att hitta vad man själv står. Eftersom förändringen faktiskt börjar i en själv. Ser vi det kollegiala lärandet som något större än det som enbart sker på varje enskild arbetsplats får vi in fler röster och undviker då att endast gräva där vi står. Att gräva där vi står är säkert en guldgruva om det är en bra plats att gräva på. Vill man få in fler tankar och röster behövs det litteratur, föreläsningar och möten tänker jag.

Det är bland annat mötena som jag tar med mig från mässan. Det var som att träffa redan välkända vänner trots att det var första gången vi sågs. Det som slog mig där och då var att det är sådan enorm kraft i det. En enorm kraft att ha ett sådan stort kollegium med så många kompetenser och styrkor. Det som blev så tydligt var att det inte längre krävs ett fysiskt rum för att lärande i mötet med andra ska ske. Eftersom  det var inte där på mässan det startade, utan det kollegiala lärande som sker varje dag på sociala medier var starten.  Det uppstår möten och utbyte av tankar som sedan leder till något spännande.  #skolvåren och Läraravtryck är bara två exempel på det. Dessa möten gör att många, många röster finns med i samarbetet  i det fysiska rummet och det gör att beprövad erfarenhet får en ännu vidare betydelse för att det är så många som har varit med och prövat tänker jag.

Kom och tänka på att jag läste en intressant tanke av en rektor

Global teachers (should) care about education as a whole, as well as their school and their classroom.  I just want to iterate that if the person only looks at sharing and learning globally, but cannot connect with those in their classroom or school, I would not consider them a “global teacher”.  They just know that we are better when we work together, not just taking, but contributing.  They know what they share makes a difference for others, as well as knowing what they learn from others makes a difference for their school and students.

Om vi fortsätter att inspirera varandra genom att dela med oss av möjligheter på alla nivåer i skolsystemet  – då kan det bli ett lyft på alla skolor och all den kraft som fanns på mässan kan att nå ut till så oändligt många fler som kan få energi att utveckla vidare. Eller varför inte mod att påbörja en förändring!

SETT 2014 gav inspiration direkt in i klassrummet

Upplyft, peppad, bekräftad i det jag gör och otroligt inspirerad att fortsätta att utveckla undervisningen är den bästa beskrivningen av hur det känns efter två intensiva och otroligt roliga dagar på mässan SETT2014. Det här är det första men förmodligen inte det sista inlägget om dagarna i Stockholm. När jag fick frågan ”Vad tar du med dig?” direkt efter mässan var det helt blankt! Men redan på tåget hem började det ena efter det andra falla på plats och det har sedan dess landat nya tankar och startat reflektioner om kommande teman och arbeten som jag och eleverna ska jobba med. Vilket gör att det här inlägget nog bara är början på inlägg som utgår från tankar som startade på mässan.

I morse såg jag den briljanta frågan på från Linda på twitter

Mitt svar på den frågan var precis det som jag skrev ovan.Jag åker till jobbet fylld med energi och lust att utveckla.

När ska det ske? Nu direkt eller efter sommaren? Att utveckla vidare startade verkligen här och nu, idag!

Eleverna hade  i uppdrag att göra reklam av något slag i vårt tema om just reklam. Idag kom det elever med fantastiska alster till skolan. Det var planscher, broschyrer och filmer. Vi har tittat på dem och pratat om syfte, avsändare och budskap. Eftersom vi gjorde det i två grupper såg inte alla eleverna varandras. Hade den här redovisningen skett i tisdags innan SETT2014 hade jag stannat där och varit nöjd. Idag blev det en fortsättning.

Jag har länge tänkt lära mig att använda fler funktioner i iMovie. Jag har använt det till att lägga på ljud i ett par filmer men inte mer. Idag blev det något mer eftersom jag blev inspirerad till att knyta i hop hela processen, göra mitt klassrum ännu mer öppet för föräldrar och andra samt skapa ännu fler tillfällen till verkliga mottagare.

Jag tog hjälp av ett par elever som snabbt visade mig hur jag kunde få ihop flera elevers alster till en film. De elever som ville lägg ut sina filmer på vår blogg lämnade sina bidrag till oss och vi satte igång. Det blev en sammanfattning av ett par presentationer. Det kommer fler, för elever skulle hem och fixa till lite i sina filmer och sedan skicka dem till mig.

Nu ligger filmen på vår klassblogg så att eleverna kan se några av de bidrag som de inte fick se på lektionen. Och föräldrarna får också chansen att se vad vi har gjort idag.

Inspiration av dem som taget ett kliv vidare och som kan visa på möjligheter väcker en tanke och ett intresse hos mig. Det gör att lusten blir påfylld vilket då och då behövs för att fortsätta det arbetet som är påbörjat. Sedan är det en himla tur att jag har elever som kan hjälpa mig att ta det sista steget till att äntligen lära mig det jag länge har tänkt.

vi lär och tillsammans